25 landen die niet veel investeren in landbouw

Landbouw is de primaire sector van veel economieën, evenals de sector die vaak het beste directe gebruik maakt van de natuurlijke hulpbronnen van bepaalde landen. Typisch, deze sector is van groter belang in de ontwikkelingslanden dan het is in industriële en ontwikkelde landen, maar het is nog steeds van belang daar niettemin. Het is slechts een kleiner onderdeel van "eerstewereldlanden" -economieën omdat dergelijke bedrijven om te beginnen veel hogere totale inkomsten hebben, dus de landbouwsectoren kunnen zelfs hogere nominale inkomsten hebben, ondanks lagere relatieve inkomsten, in vergelijking met elders in de "derde wereld". ". In veel ontwikkelde landen, omdat de landbouw meer technologisch geavanceerd is geworden, heeft het vervolgens ook een kleinere beroepsbevolking nodig, ondanks de stijgende totale productieniveaus.

Definiëren van de landbouwsector en zijn bijdrage aan het totale bbp

De landbouwproductie omvat niet alleen wat door boeren, veeboeren en hun arbeiders op de grond wordt geteeld en geproduceerd. In dergelijke cijfers worden ook bedrijven betrokken die grondstoffen verwerken van de boerderij, verpakkingsdiensten leveren of landbouwsystemen, zoals irrigatietechnologieën, direct onderhouden, om er maar een paar te noemen. Onder de ontwikkelde landen is Canada een opvallende topproducent, waar de landbouwsector nog steeds een van de belangrijkste is voor de nationale economie.

Binnen de grotere economie van een land wordt de landbouwproductie over het algemeen uitgedrukt als een percentage ten opzichte van het totale bruto binnenlands product (bbp) van de natie. Naast de teelt van gewassen en veeteelt, omvat deze sector ook inkomsten uit bosbouw, visserij en jachtactiviteiten. Om te verwijzen naar de landbouwsector als percentage van het bbp, gebruiken we alleen die 'toegevoegde waarden'. Dit verwijst naar de uiteindelijke netto-invoer van een bepaalde sector nadat alle einduitgangen zijn opgeteld en alle tussenliggende ingangen zijn afgetrokken. De toegevoegde waarde wordt berekend zonder enige aftrek voor waardevermindering van activa, degradatie van natuurlijke hulpbronnen of uitputting. Daarom bevatten dergelijke cijfers alleen eindproducten die klaar zijn voor consumptie.

De gemechaniseerde landbouw van het Verenigd Koninkrijk

Volgens gegevens van de Wereldbank heeft het Verenigd Koninkrijk het laagste percentage van het BBP dat afkomstig is van de landbouw van een natie, die 0, 61% bedraagt. Als derde grootste economie in Europa, na Duitsland en Frankrijk, is het Verenigd Koninkrijk een toonaangevend financieel centrum en handelsmacht. De landbouwinfrastructuur van het Verenigd Koninkrijk is zeer gemechaniseerd en efficiënt, en produceert ongeveer 60% van het interne voedsel dat het Britse volk nodig heeft, ondanks dat het minder dan 2% van de totale beroepsbevolking in dienst heeft. De sleutelsectoren die het meest bijdragen tot het BBP van het VK zijn dienstverlenende bedrijven, met name zakelijke diensten zoals bankieren en verzekeren. Ondertussen neemt de productie af als een belangrijke bijdrager aan de totale economische productie.

Voedselimport naar België

De toegevoegde waarde van de Belgische landbouw vertegenwoordigt slechts 0, 74% van zijn totale BBP. Het land heeft een moderne economie, voornamelijk gebaseerd op particuliere dienstverlenende bedrijven. Vanwege de weinige natuurlijke rijkdommen van het land, importeert België grote hoeveelheden grondstoffen, wat de economie extra kwetsbaar maakt voor verschuivingen in de mondiale handelsdynamiek. België probeert een hervormingsprogramma voort te zetten om het concurrentievermogen van het land te verbeteren, waaronder wijzigingen in zijn belastingbeleid, nieuwe regels voor de arbeidsmarkt en meer verstrekkende voordelen voor het maatschappelijk welzijn van zijn bevolking.

Duitse maakindustrie

Met de grootste economie van de Europese Unie en de op vier na grootste economie ter wereld, profiteert Duitsland van geschoolde arbeidskrachten en is het een toonaangevende exporteur van voertuigen, machines, huishoudelijke apparatuur en chemicaliën. Als onderdeel van zo'n enorme economie vertegenwoordigt de Duitse landbouw slechts 0, 75% van het totale bbp van het land. Duitsland levert aanzienlijke inspanningen om zijn aardolie- en kernenergie te vervangen door duurzamere energiebronnen, terwijl veel hervormingen op de arbeidsmarkt, waaronder een verhoging van het minimumloon, bijdragen aan het verhogen van de algemene welzijnsnormen van de Duitse bevolking. Op sociaal niveau staat Duitsland voor grote demografische uitdagingen, waaronder een laag geboortecijfer. Om deze redenen heeft de landbouw een achterstand op het gebied van beleidsvorming daar.

Voedselzekerheid in Denemarken

Denemarken heeft een toegevoegde waarde voor de landbouw die overeenkomt met 1, 27% van zijn totale nationale bbp. Desalniettemin beschikt het land over een hightech en efficiënte landbouwsector, naast een aantal van 's werelds toonaangevende merken in de farmaceutische industrie, hernieuwbare energie en maritieme scheepvaart. Hoewel Denemarken een van Europa's grootste exporteurs van voedsel en energie is, is het land sterk afhankelijk van de invoer van verschillende grondstoffen. Niettemin is de begrotingssituatie van Denemarken een van de sterkste in de Europese Unie, ondanks het feit dat de Deense regering ervoor heeft gekozen zich niet aan te sluiten bij de Europese Economische en Monetaire Unie (Eurozone). Ondanks de geringe bijdrage van de landbouwsector aan het bbp daar, is Denemarken een van de meest voedselveilige staten op het Europese continent en, in feite, de hele wereld.

Bijdragen van de landbouw aan de ontwikkelde economieën: een complexe kwestie

Zoals we hebben aangetoond, zijn de landen die bovenaan onze lijst staan ​​niet noodzakelijkerwijs voedselonzeker en in werkelijkheid heeft elk van deze vijf besproken uitstekende voedselvoorziening en landbouwinfrastructuren. De bijdrage die de landbouw aan het bbp levert, is nog maar net verwaterd door de enorme totale inkomsten die hun respectieve economieën als geheel produceren. In dergelijke landen wijst een lage toegevoegde waarde van de landbouw in verhouding tot het bbp niet op een slechte economische positie of zelfs een zwakke landbouwsector. Het symboliseert eerder een diversificatie van de machtigste sectoren, waaronder de landbouw, waardoor er over de hele linie een sterkere economie ontstaat.

Landbouwuitgaven versus BBP

  • Bekijk informatie als een:
  • Lijst
  • tabel
RanglandPercentage van het BBP besteed aan landbouw
1Verenigd Koninkrijk0, 61%
2België0.74%
3Duitsland0, 75%
4Denemarken1, 27%
5Oostenrijk1, 34%
6Zweden1, 42%
7St. Kitts en Nevis1, 56%
8Frankrijk1, 68%
9Noorwegen1, 68%
10Bahamas1, 77%
11Saoedi-Arabië1, 92%
12Nederland1, 99%
13Slovenië2, 15%
14Italië2, 17%
15Antigua en Barbuda2.24%
16Portugal2, 29%
17Zuid-Korea2, 34%
18Cyprus2, 35%
19Botswana2, 37%
20Zuid-Afrika2, 49%
21Spanje2, 49%
22Australië2, 51%
23Seychellen2, 56%
24Tsjechische Republiek2, 62%
25Finland2, 81%

Aanbevolen

Wat is een Out Of Place-artefact?
2019
Wat is de valuta van Antigua en Barbuda?
2019
Wat is een ijsvogel?
2019