'S Werelds meest ondernemende landen

Zoals de Amerikaanse uitvinder Robert Metcalfe ooit zei: "Innovatie maakt de wereld rond. Het brengt welvaart en vrijheid. "Er kan worden beweerd dat, om innovatie te laten plaatsvinden, kansen aanwezig moeten zijn, identificeerbaar en uiteindelijk moeten worden benut voor het stimuleren van die resulterende welvaart door ondernemers. Historisch gezien hebben veel organisaties gepoogd de welvaart tussen landen en in de loop van de tijd in te kapselen, te meten en te analyseren. Onder hen hebben we de afgelopen jaren een duidelijk voorbeeld gezien van het streven naar een 'GDP and beyond'-benadering. Daarmee hebben ze de enige wereldwijde meting van de welvaart gecreëerd op basis van een breed scala aan inkomens- en welzijnscriteria. Deze classificatie is die van de 'Welvaartsindex', opgesteld door de internationale denktank The Lagatum Institute. Binnen de index hangt een van de acht subindexen specifiek af van ondernemerschap en nieuwe zakelijke kansen.

The Legatum Prosperity Index

Traditioneel is "de welvaart van een land uitsluitend gebaseerd op macro-economische indicatoren, zoals het inkomen van een land, hetzij vertegenwoordigd door het bbp, hetzij door het gemiddelde inkomen per persoon (bbp per hoofd van de bevolking)." De welvaartsindex van de legatum kan worden gezien als een poging om daarnaast de aandacht vestigen op indicatoren die ook 'welzijn' meten als een aanvulling op het bbp bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Indicatoren die de economie, het ondernemerschap en de gelegenheid, governance, onderwijs, gezondheid, veiligheid en beveiliging, persoonlijke vrijheid en sociaal kapitaal omvatten, worden daarom als subindexcijfers in de algehele maatregel opgenomen.

Deze baanbrekende index werd geconstrueerd door het combineren van vastgesteld theoretisch en empirisch onderzoek naar de determinanten van welvaart en welzijn, waaruit 89 variabelen werden geïdentificeerd in de acht subindexen. Onderzoek omvatte officiële gegevens evenals enquêtes van de respectieve bevolkingsgroepen van de betrokken naties. Deze variabelen werden gewogen door hun 'relatieve belangrijkheid' en de gewichten werden vervolgens toegepast op de meest recente beschikbare gegevens. In combinatie werden deze 'gewichten' vervolgens gebruikt om een ​​subindexscore te berekenen voor elk land dat bij de analyses betrokken was. Ten slotte werden de opgenomen landen gerangschikt voor elke subindexscore en voor de algehele welvaart.

Zweeds Ondernemerschap & Kans

In essentie meet de rangschikking van ondernemerschap en kansen "de ondernemersomgeving van een land, de bevordering van innovatieve activiteiten en de gelijkheid van kansen." In dit opzicht werd Zweden in de 2015 Prosperity Entrepreneurship & Opportunity-subindex als eerste genoteerd. Uit onderzoek van de variabelen die deel uitmaken van deze subindex, betekende dit dat Zweden de hoogste combinatie van internetbandbreedte, mobiele telefoons (totaal en per persoon), ICT-uitvoer, royalty ontvangsten, R & D-uitgaven, recht op economische ontwikkeling en beveiligde internetservers had en lage opstartkosten voor bedrijven, terwijl ze tegelijkertijd een goede omgeving bieden voor ondernemers. Al deze factoren worden gezien als het bevorderen van de overtuiging dat hard werken in feite een voorsprong op het leven krijgt. De natie heeft ook een hoge rangorde over het hele spectrum van subindexen, en de kwaliteit van het leven is hier in het algemeen hoog.

Een opportunetijd voor Europa

Interessant is dat in 2015 16 van de top 25 gerangschikte landen voor Ondernemerschap en Kansen in Europa zijn, met 15 van die 16 binnen West-Europa, Centraal-Europa en Scandinavië. Scandinavië presteerde als gebied zelfs het best wereldwijd en omvatte 3 van de 5 best beoordeelde landen. Bovendien, met uitzondering van Hong Kong, Singapore, Taiwan en Malta, zijn alle in de top 25 genoemde landen OESO-landen en worden ze allemaal geclassificeerd als 'meer economisch ontwikkelde landen' (MEDC's).

Britten op de stijging

Op tijdelijke schaal heeft het VK zijn ranglijst voor ondernemerschap en kansen verbeterd van 8 in 2014 tot 6e in 2015. Op dezelfde manier, en meer in het bijzonder, 88% van de Britten in 2015 geloven dat als je hard werkt, je vooruit kunt komen in het leven, naar boven van 84% in het voorgaande jaar. Bovendien is het land nu de beste in Europa voor mensen die een bedrijf starten.

Landen gerangschikt volgens gelegenheid

landOndernemerschap / Opportunity Ranking
Zweden1
Demark2
Zwitserland3
IJsland4
Noorwegen5
Verenigd Koninkrijk6
Oostenrijk7
Finland8
Luxemboug9
Hong Kong10
Verenigde Staten11
Singapore12
Nederland13
Australië14
Canada15
Duitsland16
Nieuw Zeeland17
Ierland18
Frankrijk19
Malta20
Taiwan21
Japan22
Zuid-Korea23
België24
Slovenië25

Aanbevolen

Hoogste gebouwen in Melbourne
2019
Wat was de jonge Dryas?
2019
De nationale parken van Zimbabwe
2019