The Four Pests Campaign: Objectives, Execution, Failure, and Consequences

Wat was de campagne met vier plagen?

Tussen 1958 en 1962 leidde de Communistische Partij van China een economische en sociale beweging door het hele land, bekend als de Grote Sprong Voorwaarts. Een van de eerste campagnes van de beweging was de Four Pests Campaign, die ook wel bekend staat als de Great Sparrow Campaign of simpelweg Kill a Sparrow Campaign. Mao Zedong, of voorzitter Mao, heeft de Vier Plagencampagne in gang gezet als een stap in de richting van openbare hygiëne, waarbij het volgende als ongedierte wordt beschouwd: ratten, vliegen, muggen en mussen.

Drie van de vier plagen werden geïdentificeerd vanwege hun rol in het verspreiden van malaria, tyfus en de pest. Mussen werden opgenomen in deze lijst omdat ze rijst en andere zaden uit landbouwgebieden consumeren.

Uitvoering van de vier plaagcampagne

De Communistische Partij riep Chinese burgers op om samen te handelen tegen wat als ongedierte werd beschouwd. De regering publiceerde posters waarin de noodzaak van vliegenmeppers, trommels, gongen en kanonnen als hulpmiddelen werden getoond in de strijd voor een betere volksgezondheid. Mensen reageerden door alle maatregelen te nemen om deze vier dieren te doden. Mussen ontvingen een groot deel van deze aandacht, omdat burgers werden aangemoedigd om lawaai te maken met potten, pannen en trommels, wat de mussen deed schrikken en ertoe leidde dat ze uitputting uit de lucht vielen. Bovendien werden nesten verscheurd, eieren gebroken en jonge vliegers gedood. De overheid moedigde deze acties aan door scholen, werkgroepen en overheidsinstanties toe te laten met het hoogste aantal gedoden.

Schattingen suggereren dat de overheid en het publiek verantwoordelijk waren voor de dood van 1, 5 miljard ratten, 1 miljard mussen, meer dan 220 miljoen pond vliegen en meer dan 24 miljoen pond muggen. Wat betreft het bereiken van zijn doelstelling, was de campagne met vier plagen een succes.

Onbedoelde gevolgen van de Four Pest Campaign

Naast het feit dat de mus bijna uitgestorven is in China, leidde de campagne met vier plagen tot de honger en de dood van tussen de 20 en 43 miljoen mensen. Het bleek dat de mus een integraal stukje gewasbescherming was. Mussen eten niet alleen granen, maar ook insecten. In 1959 voerden onderzoekers van de Chinese Academie van Wetenschappen autopsies uit op verschillende dode mussen. Ze ontdekten dat de meerderheid van hun maaginhoud bestond uit insecten en niet uit granen, zoals eerder werd gedacht. Nadat de campagne al enige tijd aan de gang was, groeide de insectenpopulatie in China exponentieel, vooral die van sprinkhanen, aangezien de mus het enige natuurlijke roofdier is. Vanwege deze onevenwichtigheid tussen roofdier en prooi, kon de overmaat van de sprinkhaan vrijelijk over het land zwermen en de meerderheid van de landbouw eten die bestemd was voor menselijke consumptie.

De grote Chinese hongersnood

De sprinkhanen aten honderdduizenden ponden graan. Deze ecologische onevenwichtigheid werd verergerd door omstandigheden van droogte, overstromingen en andere veranderingen in het landbouwbeleid. Tegen 1959 was de gewasproductie met 15% verminderd. Deze daling bleef 70% in 1958. Toen de hongersnood eindigde, waren tussen de 15 en 36 miljoen mensen gestorven als gevolg van de hongerdood.

Wijzigingen in de campagne met vier plagen

Nadat de regering de belangrijke rol van mussen in ongediertebestrijding en succesvolle landbouwoogsten had gerealiseerd, voerde zij de verandering in de campagne met vier plagen in. De campagne tegen mussen werd beëindigd door de regering. Voorzitter Mao verving het musdoel door bedwantsen. Hoewel deze stap het land mogelijk geholpen heeft om bedplaagplagen uit te roeien, had het geen effect op de landbouwschade en deed het niets om de Grote Hongersnood te voorkomen.

De campagne The Great Leap Forward eindigde in 1962 en daarmee ook de campagne met vier plaagdieren. In 1998 heeft de Chinese regering echter een nieuwe versie van de beweging nieuw leven ingeblazen. Posters werden gezien in Beijing en op de Southwest Agricultural Agricultural University in Chongqing, en spoorden de burgers aan om de vier plagen te doden. Deze keer zijn de vier plagen: ratten, vliegen, muggen en kakkerlakken. De campagne was niet zo succesvol omdat mensen deze insecten al hadden gedood voordat de posters waren opgehangen.

Invloed van de campagne met vier plagen

De campagne met vier plagen heeft invloed op muziek, tv-shows en boeken. In 2009 werd het tv-programma Rosy Business uitgezonden. Het ging over het leven in het midden van de 19e eeuw in China en de problemen van koopliedenfamilies rond de erfenis van het familiebedrijf. In een van de afleveringen promootte een boer het idee dat het doden van mussen een goede manier zou zijn om de lokale oogst te beschermen. Het idee was echter bedoeld om andere eigenaren van boerderijen en hun gewassen schade toe te brengen om armoede en honger te bewerkstelligen.

Aanbevolen

UNESCO-werelderfgoedlocaties in de Democratische Republiek Congo (Congo-Kinshasa)
2019
Wildebeest Feiten: dieren van Afrika
2019
Welke kleur was oorspronkelijk het Vrijheidsbeeld?
2019