Het concept van eco-efficiëntie: waarom is het zo belangrijk voor de moderne wereld?

Wat wordt er bedoeld door Eco-efficiëntie?

Eco-efficiëntie wordt beschouwd als een van de beste instrumenten om een ​​transformatie van niet-duurzame ontwikkeling naar duurzame ontwikkeling te bevorderen. Eco-efficiëntie is gericht op het creëren van harmonie tussen ecologie en economie, waar bedrijfsactiviteiten geen doem zijn voor het milieu. Het concept hecht verantwoordelijkheid aan de producenten van goederen en diensten, waardoor ze verantwoordelijk worden voor de totale menselijke impact op het milieu. De belangrijkste stakeholders van het concept zijn bedrijven, overheid, bedrijfsverenigingen, onderzoeksorganisaties, evenals klanten en leveranciers. Eco-efficiëntie is erkend als een belangrijke bedrijfsaanpak door wereldspelers zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Europees Milieuagentschap (EEA).

Geschiedenis van de ontwikkeling van het concept

In de loop van de industrialisatie werd duidelijk dat landen een economische groei realiseerden ten koste van het milieu. Het idee van eco-efficiëntie werd voor het eerst beschreven in Rachel Carson's boek 'Silent Spring' in 1962, waarin de rol van bedrijven in de milieubeweging werd geschetst. Een formule die in de vroege jaren zeventig werd ontwikkeld door John Holdren en Paul R. Ehrlich, legde uit wat de impact is van menselijke activiteit op de natuur. De term eco-efficiëntie werd voor het eerst gebruikt in 1978, maar het duurde tot 1992 toen Stephan Schmidheiny de term 'Veranderende koers' populair maakte en formeel bedacht.

Definitie van Eco-efficiëntie

Het door bedrijven gehanteerde concept verwijst naar de geïmplementeerde strategieën om de efficiëntie van productieprocessen te maximaliseren en de negatieve impact op het milieu tot een minimum te beperken. Deze situatie kan worden bereikt door minder natuurlijke hulpbronnen, minder energie en minder water te gebruiken en door recycling, afvalbeheer en eliminatie toe te passen, aangezien deze betrekking hebben op gevaarlijke elementen en afval dat wordt geproduceerd uit het productieproces. Bedrijven gebruiken het gebruik van technologie om hun productieprocessen te verbeteren. Het concept wordt toegepast op alle stappen in het productieproces, van sourcing van grondstoffen, waar bedrijven producten zoeken die op een duurzame manier zijn geproduceerd. Alle andere bewerkingen, van productie tot verpakking, marketing en distributie, zijn gericht op toegevoegde waarde met weinig impact op het milieu.

Voordelen van Eco-Efficiency-bedrijven

Een bedrijf dat milieubewust is, heeft tal van voordelen. Tijdens het opstellen van een eco-efficiencyblauwdruk ontwikkelen bedrijven profielen die hun processen, producten, markt, de bron van materialen en andere informatie over hun activiteiten gedetailleerd beschrijven. Deze informatie helpt bedrijven zich bewuster te worden van hun activiteiten en impacts. Het gebruik van minder natuurlijke hulpbronnen, water en energie verminderde de productiekosten met een grote marge. Dit concurrentievoordeel wordt verder versterkt door de invoering van verbeterde productieprocessen en nieuwe producten en het recyclen van gebruikte producten. Consumenten over de hele wereld worden steeds meer bewust van het milieu en zijn op zoek naar duurzame producten, waardoor bedrijven die eco-efficiëntie hebben aangenomen een concurrentievoordeel behalen.

Betekenis van Eco-efficiëntie

Eco-efficiëntie stimuleert technologische innovatie als bedrijven zoeken naar efficiëntere processen en betere goederen en diensten. Het concept promoot technologie als de primaire oplossing voor aantasting van het milieu. De voordelen van eco-efficiëntie voor het milieu zijn enorm en variëren van minder schadelijke elementen, verbeterde duurzaamheid en houdbaarheid van producten, een verschuiving naar hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, vermindering van de materiaal- en energie-intensiteit van goederen en diensten, de goedkeuring van recycling en een grotere verantwoordelijkheid voor bedrijven op het gebied van milieubescherming.

Aanbevolen

Wat is de hoofdstad van Tibet?
2019
Wat was impliciete vooringenomenheid?
2019
Who Were The Nine Gems (Navratnas) Of Emperor Akbar, The Great Mughal Emperor?
2019