Wat is de definitie van nationalisme en waarom is het belangrijk?

Nationalisme is een politieke ideologie die pleit voor mensen om zich te identificeren met en trots te zijn op een natie waarvan de leden bepaalde culturele, ideologische, religieuze of etnische kenmerken gemeen hebben. Nationalisme kan ook worden gedefinieerd als de toewijding van mensen aan hun respectieve landen. Nationalisme is vergelijkbaar met vaderlandsliefde, waarbij de twee bepaalde kenmerken delen zoals het vieren van de prestaties van een land door zijn burgers. Er kan echter gezegd worden dat patriottisme voortkomt uit de acties van je land, en nationalisme bestaat ongeacht de acties van je land.

Varieties of Nationalism

De manieren waarop het nationalisme zich kan manifesteren, is vrij breed en kan betrekking hebben op de etnische, culturele of politieke achtergrond van een land. Deze variëteiten omvatten burgerlijk nationalisme, religieus nationalisme, territoriaal nationalisme, etnisch nationalisme, anti-koloniaal nationalisme, economisch nationalisme, cultureel nationalisme en raciaal nationalisme.

Wat is burgerlijk nationalisme?

Burgerlijk nationalisme is het geval waarin mensen van verschillende culturele, etnische en economische achtergronden zich identificeren als gelijkwaardige burgers van een bepaald land. Burgerlijk nationalisme wordt ook wel liberaal nationalisme genoemd omdat het de koestering van liberale waarden inhoudt, zoals individuele rechten, vrijheid en tolerantie.

Wat is etnisch nationalisme?

Etnisch nationalisme is de nationalistische variant waarin een natie haar burgers definieert door middel van etnische samenstelling, waarbij de wenselijke leden van een natie een gemeenschappelijke etniciteit, een gemeenschappelijk religieus geloof en een gemeenschappelijke taal hebben. Etnisch nationalisme kan worden gezien als het directe tegenovergestelde van het burgerlijk nationalisme.

Wat is religieus nationalisme?

Religieus nationalisme omvat de relaties tussen religieuze overtuigingen en nationalisme, waarbij personen die een gemeenschappelijk religieus geloof of een gemeenschappelijke religieuze overtuiging delen, een gevoel van nationale eenheid hebben. Religieus zionisme is een voorbeeld van religieus nationalisme.

Wat is anti-koloniaal nationalisme?

Antikoloniaal nationalisme is de verscheidenheid van het nationalisme gezien met landen onder een koloniaal gezag en had zijn hoogtepunt tijdens de dekolonisatieperiode in het midden van de 20e eeuw, met name in Afrikaanse en Aziatische landen. Het anti-koloniale nationalisme in deze landen werd gepropageerd door vreedzame protesten (India's Mahatma Gandhi is een perfect voorbeeld) of door gewapende conflicten.

Wat is territoriaal nationalisme?

Territoriaal nationalisme is de vorm van nationalisme waarbij elke persoon van een specifieke natie moet zijn en trouw aan zijn eigen natie moet beloven. Burgerschap wordt soms gezien als een product van territoriaal nationalisme. Cultureel nationalisme wordt gedefinieerd als de verscheidenheid van nationalisme waarin leden van de natie worden geïdentificeerd door het delen van een gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Cultureel nationalisme kan worden bestempeld als de tussenvorm tussen burgernationalisme en etnisch nationalisme.

Wat is economisch nationalisme?

Economisch nationalisme is het type nationalisme waar een politieke autoriteit prioriteit geeft aan economische en arbeidscontrole door beperkingen op te leggen aan de internationale beweging van kapitaal, arbeid en producten, terwijl ze doctrines aanmoedigt zoals mercantilisme, protectionisme en anti-globalisering.

Wat is Duits nationalisme?

In Duitsland bestaat nationalisme in de vorm van het Duitse nationalisme, waarbij mensen met een Duits erfgoed worden aangemoedigd om verenigd te zijn en zich te identificeren met een gemeenschappelijke natie. Duitse mensen worden voornamelijk geïdentificeerd door taal, omdat ze allemaal moedertaalsprekers zijn van een bepaald ras of dialect van de Duitse taal. Friedrich Karl von Moser, die een van de vroege Duitse nationalisten was, verklaarde in de 18e eeuw dat het Duitse volk de trots van de nationale identiteit ontbrak in de Zwitsers en de Britten. Friedrich, evenals andere Duitse nationalisten, riepen op tot de oprichting van een Duitse natie waarmee het Duitse volk zich zou identificeren. De Duitse nationalistische beweging groeide door de 18e en 19e eeuw en aan het begin van de 20e eeuw had de beweging een enorme aanhang in Duitsland. Extreme vormen van het Duitse nationalisme wiens overtuigingen gebaseerd waren op raszuiverheid waren echter ook populair in het land en in het bijzonder met de leden van de nazi-partij. Deze extreme vormen van Duits nationalisme leidden uiteindelijk tot het begin van de Tweede Wereldoorlog als nazi-leider, Adolf Hitler viel Oostenrijk en Polen binnen op zijn gewelddadige manier om de Duitse natie te verenigen.

Wat is Afrikaans nationalisme?

Het Afrikaans Nationalisme was een vorm van nationalisme die werd tentoongesteld in veel landen ten zuiden van de Sahara van het midden van de 20e eeuw tot de late 20e eeuw toen de voormalige Europese koloniën vochten om zelfbestuur en onafhankelijkheid te realiseren. African Nationalism is een voorbeeld van Anticolonial Nationalism, en het impliceerde de zelfbeschikking van Afrikanen en het besef van het belang van de strijd tegen het Europese koloniale gezag. De oorsprong van de Afrikaanse nationalistische beweging is terug te voeren tot het midden van de 19e eeuw in West-Afrika onder opgeleide zwarte Afrikanen uit de middenklasse die geloofden in de oprichting van nationale staten. Pas tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de beweging echter een massabeweging, aangezien Afrikanen die uitgebreid over de hele wereld hadden gereisd, oproepen tot de uitzetting van het Europese koloniale gezag en de oprichting van onafhankelijke natiestaten. Deze bewegingen schakelden de koloniale machten in door middel van vreedzame politieke processen of door gewelddadige protesten en gewapende conflicten, waarbij laatstgenoemde de voorkeur verdiende in de meeste Sub-Sahara-landen.

Wat is Chinees nationalisme?

Chinees nationalisme is de politieke ideologie die pleit voor de nationale eenheid en culturele eenwording van het Chinese volk. In het Chinese nationalisme worden Chinese mensen aangemoedigd om zich te identificeren met hun gemeenschappelijke culturele afkomst en om zich collectief te identificeren als een natie. China heeft sinds de oudheid in vele vormen bestaan. Het Chinese nationalisme is voornamelijk gebaseerd op het imperialisme dat in het vroege Chinese rijk werd toegepast. In deze periode was de Han-Chinees de onderliggende etnische beschrijving van het Chinese volk. Chinees nationalisme wordt gezien als het belangrijkste motief achter de eenwording van Taiwan en het Chinese vasteland. In sommige gevallen stimuleren populaire evenementen, zoals de Olympische Zomerspelen 2008 en natuurrampen zoals de aardbeving in Sichuan, Chinese burgers tot een gevoel van nationale trots.

Wat is Frans nationalisme?

Het Franse nationalisme zou voor het eerst zijn ontstaan ​​als een bijproduct van oorlogen met Engeland. Jeanne d'Arc staat bekend als het traditionele icoon van Franse trots. Napoleon Bonaparte, die een belangrijke figuur was in de Franse Revolutie van 1789 tot 1799, geloofde in de uitbreiding van Franse idealen en verlichting.

Wat is Amerikaans nationalisme (Amerikaans nationalisme)?

Amerikaans nationalisme, ook wel bekend als het nationalisme van de Verenigde Staten, is een vorm van nationalisme die uniek is voor de Verenigde Staten. Het Amerikaanse nationalisme vindt zijn oorsprong in de jaren 1700 toen de dertien koloniën zich minder identificeerden met het identificeren van Brits zijn en meer met een nieuwe 'Amerikaanse' identiteit. Het idee van Amerikaans nationalisme zou in de loop der tijd zijn geëvolueerd en speelt nog steeds een prominente rol in de Amerikaanse politiek van vandaag.

Wat zijn enkele algemene kritiekpunten van het nationalisme?

Hoewel nationalisme door veel politici en burgers als nobel wordt gezien, is de politieke ideologie niet zonder critici. Het nationalisme en met name de verscheidenheid van het economisch nationalisme wordt door sommige geleerden gezien als de belangrijkste belemmering voor de globalisering. De geschiedenis heeft aangetoond hoe extreme vormen van nationalisme verband houden met sociale kwalen zoals racisme, segregatie en zelfs oorlogen.

Aanbevolen

Welke landen grenzen Turkije?
2019
Oudste luchthavens ter wereld
2019
UNESCO-werelderfgoed in Mexico
2019