Wat is de wetenschappelijke methode?

Wetenschappelijke methoden helpen ons bij het begrijpen van wat ons omringt door middel van verschillende methoden en experimenten die leiden tot een conclusie die is gericht op het beantwoorden van de vragen 'wat', 'hoe' en 'waarom'. De methoden omvatten een diepgaande analyse van onbewerkte gegevens en procedures die leiden tot de broodnodige oplossing of het antwoord op een probleem, of de benodigde informatie om toe te voegen aan de bestaande informatie. Sinds de 17e eeuw hebben mensen geprobeerd een feit te wegen, te formuleren en te testen. Ibn Al-Haytham wordt verondersteld de eerste man te zijn geweest die de wetenschappelijke methode gebruikte.

Overzicht

Om een ​​ervaren wetenschapper te zijn, moet men wetenschappelijke verklaringen voor het fenomeen vinden of het mysterie achter een gebeurtenis ontrafelen. De conclusie moet worden gestaafd door het bewijs van een wetenschappelijke methode die is gebruikt om erover te komen. Controle-experimenten kunnen ook nodig zijn voor verdere bevestiging. Wetenschappelijke methoden zijn universeel geaccepteerde methoden die kunnen worden gebruikt om een ​​wetenschappelijke methode op te lossen. Wetenschappelijke methode kan ook worden toegepast om nieuwe kennis te verwerven. Voor een methode die moet worden overwogen, moet deze gebaseerd zijn op empirisch of meetbaar bewijs.

Stappen van de wetenschappelijke methode

Er zijn zes veelgebruikte stappen:

1. Geef een probleem op / formuleer een vraag

In onze dagelijkse interactie met de natuur kunnen we een gebeurtenis ter discussie stellen. Dit wordt geleid door wat, wanneer, waarom, hoe, waar of wie. Dit is waar iemand een vraag stelt. Bijvoorbeeld: "Waarom groeien gewassen niet zo gezond als vroeger?"

2. Formuleer een hypothese

Men probeert de vraag in de vraag te beantwoorden door een voorgestelde verklaring te geven waarom de gewassen niet gezond zijn. Een voorbeeld in ons geval zou kunnen zijn: "De gewassen zijn niet goed bewaterd of de juiste zaden zijn niet gebruikt." Het is niet noodzakelijk dat dit de juiste positie is. Hypothese is eenvoudig wat men denkt dat het probleem zou kunnen zijn.

3. Onderzoeks- en ontwerpexperiment

Dit houdt in dat je uit je weg gaat om een ​​achtergrondcontrole uit te voeren en interactie te hebben met het object in kwestie en informatie over het onderwerp te verzamelen. Dit zal een sterke basis vormen voor een wetenschappelijke conclusie. Bijvoorbeeld, in de vraag hierboven kan men boerderijen bezoeken, landbouwers interviewen en hun eerdere gegevens opvragen of de leveranciers van kunstmest interviewen. Het doel is om te onderzoeken of dingen zijn zoals voorspeld door de hypothese.

4. Voer experimenten uit en verzamel gegevens

Deze stap kost tijd omdat men een variabele moet testen en constant moet veranderen, terwijl andere constant blijven. Men kan de tests opnieuw uitvoeren afhankelijk van de uitkomsten. Een hoge mate van integriteit is noodzakelijk. Scherpe observatievaardigheden en archivering zijn een must. In onze bovenstaande vraag kan het gaan om het planten van verschillende percelen van het gewas en het blootstellen aan verschillende verschijnselen door rotatie.

5. Analyseer de bevindingen

Evalueer de resultaten met behulp van tabellen, grafieken of grafieken. Dit moet zo worden geplaatst dat het gemakkelijk kan worden begrepen door een toekomstige wetenschapper. In onze bovenstaande vraag kunnen de bevindingen een voedingsprobleem of klimaatverandering zijn, waardoor gewassen niet op een gezonde manier groeien.

6. Conclusie van de onderzoeker

Een onderzoeker moet nagaan of hun voorspelling wordt ondersteund. In deze stap wordt nagegaan of de voorspellingen kloppen. Een onderzoeker kan een andere hypothese maken op basis van verworven kennis. Professionele onderzoekers plaatsen hun bevindingen in tijdschriften of presenteren ze in onderzoeksbijeenkomsten. Het doel van het doorgeven van de informatie is om de samenleving in staat te stellen te profiteren van het wetenschappelijk onderzoek.

Aanbevolen

Wanneer kreeg Chili onafhankelijkheid van Spanje?
2019
Wat is bodemkunde?
2019
De kortste heersende Romeinse keizers van de vorstentijd
2019