Wat is transsubstantiatie?

Transsubstantiatie is een doctrine die door de rooms-katholieke kerk wordt toegepast om wijn en brood te consumeren tijdens de eucharistie, waarbij wordt aangenomen dat de twee respectievelijk in het bloed en lichaam van Jezus Christus veranderen. Volgens de katholieke kerk veranderen de wijn en het brood, als het wordt gegeten als het sacrament, op miraculeuze wijze in substantie om het bloed en lichaam van Christus te worden. Het precieze proces achter de bekering in de vorm van brood en wijn blijft een raadsel. De doctrine wordt al eeuwenlang door de rooms-katholieke kerk bevestigd sinds de term werd geïntroduceerd in de 12e eeuw en is omarmd door andere denominaties zoals methodisten. Echter, andere nieuwere christelijke denominaties waaronder de Anglicaanse kerk en lutheranen wijzen de leer af.

De rooms-katholieke kerk

Rooms-katholiek is de oudste nog bestaande kerk ter wereld en is ook 's werelds grootste. De naam van de kerk "Katholiek" is afgeleid van het Griekse woord "Katholikos" wat zich vertaalt in "universeel", en het kapselt het wereldwijde bereik van de rooms-katholieke kerk in. Er zijn wereldwijd meer dan 1, 28 miljard volgers van de rooms-katholieke kerk. Brazilië heeft de hoogste katholieke bevolking van welk land dan ook, met ongeveer 0, 126 miljard Brazilianen die katholiek zijn. De kerk wordt geleid door de paus, die is gevestigd in Vaticaanstad; 's werelds kleinste staat. De rooms-katholieke kerk vindt zijn oorsprong in de 1e eeuw na Christus door de apostelen, met de heilige Petrus, een discipel van Jezus Christus die werd erkend als de eerste paus van de katholieke kerk.

Geschiedenis

De gewoonte om deel te nemen aan de eucharistie is bijna net zo oud als de rooms-katholieke kerk zelf, waarvan de oorsprong teruggaat tot de leringen van de eerste apostelen. De vroegste vermelding van de Eucharistie buiten de Bijbel is te zien in de "Didache", ook bekend als de "Leringen van de apostelen" die de noodzaak aangeeft om gedoopt te worden voordat men deelneemt aan de eucharistie. Vermeldingen van de Eucharistie zijn ook te zien in andere vroeg-christelijke publicaties van de 2e, 3e en 4e eeuw. Het was echter pas in het begin van de 12e eeuw dat de term 'transsubstantiatie' werd geïntroduceerd. In 1215 stelde de Eerste Raad van de Lateranen dat transsubstantiatie betekende dat het brood en bloed van de Eucharistie in vorm veranderde "door Gods kracht" om het ware lichaam en bloed van Christus te worden. In de 12e en 13e eeuw was de term wijdverspreid gebruikt.

De protestantse oppositie

Theologen achter de protestantse reformatie van de 16e eeuw hebben de doctrine van transsubstantiatie van de rooms-katholieke kerk in diskrediet gebracht. Martin Luther was in het bijzonder gekant tegen transsubstantiatie en gaf in zijn talrijke publicaties uiting aan zijn uiteenlopende opvattingen hierover. In zijn publicatie uit 1520 "Over de Babylonische Gevangenschap van de Kerk" verklaarde Maarten Luther dat die transsubstantiatie al honderden jaren sinds de vorming van de kerk niet bestond. Maarten Luther's sentimenten over transsubstantiatie werden gesteund door de Church of England, die in 1563 de doctrine weerlegde en beweerde dat het 'niet kan worden bewezen door heilige geschriften'. In reactie riep de rooms-katholieke kerk door de paus de oecumenische raad in het 16e eeuw om de groeiende weerstand te bespreken die door de Protestantse Reformatie wordt veroorzaakt, en herevalueert om het even welke ambiguïteiten in de controversiële doctrines met inbegrip van transsubstantiation.

Aanbevolen

Wanneer kreeg Chili onafhankelijkheid van Spanje?
2019
Wat is bodemkunde?
2019
De kortste heersende Romeinse keizers van de vorstentijd
2019