Wat zijn 'Crepuscular Rays'?

Crepusculaire stralen zijn zonnestralen die lijken op te komen uit de algemene positie van de zon aan de hemel. Deze stralen verschijnen wanneer dingen zoals zware wolken, vooral stratocumuluswolken, en grote voorwerpen de zon verduisteren. Hoewel het lijkt alsof het op één punt lijkt te convergeren, is de schijnbare convergentie eigenlijk een illusie. Een voorbeeld van een soortgelijke illusie is de manier waarop een lange gang of spoorlijn lijkt te versmallen totdat de twee zijden op een afstand samenkomen. Een ander voorbeeld is te zien wanneer een persoon evenwijdige voren op een veld waarneemt. Naarmate de afstand vanaf de voren toeneemt, lijken ze te convergeren.

Definitie en betekenis

Per definitie verwijst het woord schemerig naar iets dat lijkt op of verband houdt met schemeringuren, dat is waar de stralen hun naam hebben gekregen. Het woord "schemerig" komt eigenlijk voort uit het woord "crepusculum", wat Latijn is voor schemering. Dienovereenkomstig verschijnen tijdens schemeringperioden, dat wil zeggen in de ochtend en in de schemering, schemerstralen. Op dat moment worden ze gemakkelijk waargenomen omdat er een groot verschil is tussen duisternis en licht.

Kleur en alternatieve namen

De stralen nemen meestal een oranje tint aan vooral vanwege het tijdstip van de dag waarop ze verschijnen. Tijdens schemeringuren, worden de stralen gedwongen om door veel meer lucht te reizen in vergelijking met andere tijden gedurende de dag. Studies hebben aangetoond dat de hoeveelheid lucht tijdens schemeringuren minstens 40 keer zo groot is als tijdens de middag.

Afgezien van de reeds genoemde alternatieve namen, hebben de stralen verschillende andere namen, afhankelijk van het perspectief. In de nautische wereld zijn ze bijvoorbeeld bekend als backstays van de zon. Andere namen zijn Boeddha-stralen, wolkbreuken, gerichte verlichting (computergraphics), Fingers of God, God's Eye, Jakobsladder en Jezusstralen.

Verstrooiing en waarneming

Een belangrijk onderdeel van deze stralen is de schaduw die optreedt tussen de lichtstralen. Een willekeurig aantal objecten of dingen zoals wolken, ramen, bomen, bergen en andere dingen vormen deze schaduwen. Mensen zouden deze stralen niet kunnen zien zonder dat de deeltjes door het licht worden gereflecteerd. Een vergelijkbare gebeurtenis wordt waargenomen wanneer iemand een lichtstraal door veel stofdeeltjes observeert, waardoor het licht beter waarneembaar is. De ogen nemen dit licht waar en de hersenen verwerken de gegevens om de illusie te creëren.

Anticrepusculaire stralen

Ook bekend als antisolar stralen, anticrepusculaire stralen zijn het directe tegenovergestelde van schemerige stralen. Terwijl de schematische stralen lijken afkomstig te zijn van een punt in de lucht, lijken anticrepusculaire stralen samen te komen op een punt weg van de zon. Met andere woorden, ze geven de duidelijke indruk dat ze afwijken van de hemel vanwege een illusie die lijkt op die van schemerige stralen. Net als de schemerige stralen verschijnen anticrepusculaire stralen ook in de schemering of in de vroege ochtend. Ze verschillen echter ook in helderheid. In vergelijking met schemerige stralen zijn anticrepusculaire stralen aanzienlijk minder sterk. Hoewel het misschien moeilijk is om anticrepusculaire stralen te zien, kunnen ze soms samen met de schemerige stralen worden gezien.

Aanbevolen

Wat is de hoofdstad van Tibet?
2019
Wat was impliciete vooringenomenheid?
2019
Who Were The Nine Gems (Navratnas) Of Emperor Akbar, The Great Mughal Emperor?
2019