Wat zijn de grootste industrieën in België?

De Belgische economie is een van de meest geavanceerde in Europa, die zijn geografische ligging op het continent heeft benut en een zeer geavanceerd vervoersnetwerk met een gevarieerde commerciële en industriële basis heeft ontwikkeld. België onderging in het 19e eeuw de eerste industriële revolutie in Europa en tot dusverre heeft het een geavanceerde transportinfrastructuur ontwikkeld met snelwegen, spoorwegen, kanalen en havens waardoor het land zijn industrieën kon integreren met die van zijn buren. De meeste industrieën in België bevinden zich in de meest bevolkte regio's in het noorden van het land, met name in Vlaanderen en rond de stad Brussel. Volgens de ramingen van 2018 had België een nominaal bbp van ongeveer $ 512 miljard, terwijl het bbp op basis van koopkrachtpariteit in 2017 ongeveer $ 529, 23 miljard was. Het nominale bbp van het land is de 25e hoogste in de wereld en de 37e hoogste op basis van koopkrachtpariteit. België importeert de meeste halffabrikaten en grondstofproducten die worden verwerkt en geëxporteerd als eindproducten naar verschillende landen over de hele wereld. België heeft relatief weinig natuurlijke hulpbronnen, behalve steenkool die niet langer wordt geëxploiteerd omdat het niet meer economisch haalbaar is, en de vruchtbare grond; Binnen het land zijn er echter verschillende industrieën te vinden, waaronder raffinage, textiel, chemicaliën, staal, farmaceutica, voedselverwerking, elektronica, machinebouw en auto's. De dienstensector is goed voor ongeveer 74, 9% van het BBP van het land en de landbouw draagt ​​ongeveer 1% van het BBP bij.

landbouw

Bouwland is een van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen van België, maar slechts een heel klein deel van de bevolking in België is actief in de landbouw. De landbouwindustrie is zowel als werkgever als qua betekenis voor het bbp gekrompen. Ongeveer 1/4 van het land van het land wordt gebruikt voor landbouw, en ze worden permanent verbouwd en daaruit bestaat meer dan 1/5 uit weilanden en weiden. Enkele van de belangrijkste in België geteelde gewassen zijn suikerbieten, vlas, aardappelen, granen en cichorei. In Vlaanderen is de teelt van sierplanten, groenten en fruit de belangrijkste agrarische activiteit. De belangrijkste landbouwactiviteit van het land omgeeft vee, met name vlees en zuivelproducten, die goed zijn voor meer dan twee derde van alle landbouwproductiewaarden. Aardappelen, voedergewassen, havergerst en tarwe worden op grote schaal in het hele land verbouwd, maar komen vooral veel voor in het zuidoosten van het land. Doorgaans zijn er twee trends in de landbouw waarneembaar in België; de eerste is het verminderen of verdwijnen van kleine familieboerderijen en ten tweede de toenemende dominantie van grootschalige agribusiness. In de afgelopen 30 jaar zijn kleinschalige landbouwbedrijven in België met 80% afgenomen. Deze trend heeft geresulteerd in een uitbreiding van de output in de landbouw als gevolg van de invoering van nieuwe technologie en wetenschappelijk onderzoek naar gewassen. Hoewel het aantal kleinschalige landbouwbedrijven in de loop van de tijd is afgenomen, produceert België meer en van 1995 tot 1999 steeg de plantaardige productie in het land met 9%. In 1999 produceerde België suikerbieten van ongeveer 6, 15 MMT, aardappelen van 2, 7 MMT en tarwe van ongeveer 1, 3 MMT. Het land is zelfvoorzienend geworden in de suikerproductie en importeert de meeste voedingsmiddelen uit het Caribisch gebied, die opnieuw worden geëxporteerd naar verschillende landen in de Europese Unie. Evenzo importeert België ook onbewerkte gewassen en verwerkt deze voor exportmarkten.

Manufacturing

De industriesectoren in de verwerkende sector in België vertegenwoordigen ongeveer een derde van het BBP van het land en spelen een belangrijke rol in de economie. Grote productieactiviteiten zijn te vinden in de oostelijke provincies Limburg, Vlaanderen en Henegouwen. Een van de regio's die naar voren is gekomen als een belangrijke productiezone in België, omvat de corridor die loopt tussen Antwerpen en Brussel, waar verschillende industrieën zijn gevestigd. Enkele van de dominante industrieën omvatten voedselverwerking, papierfabricage, glas, chemicaliën, textiel, staal en metallurgie. België is een van de wereldleiders in de verwerking van kobalt, zink, koper, lood en radium. Aardolieraffinaderijen bevinden zich rond Antwerpen, waar het ook de toonaangevende locatie is in handel en diamantbewerking. Kant uit België heeft al eeuwenlang wereldwijde faam, hoewel er op dit moment sprake is van een teruggang in de sector, die grotendeels afhankelijk is geweest van handwerk, met name van de vergrijzing. Momenteel zijn er gespecialiseerde scholen in Binche en Bergen, die zijn opgericht om jongeren op te leiden. In de 20e eeuw was er een fenomenale groei in engineering en buitenlandse directe investeringen. Er zijn talrijke assemblagefabrieken in België, vier verschillende buitenlandse automakers en evenzo de aanwezigheid van buitenlandse productiebedrijven van zware elektrische apparatuur en goederen. Er zijn ook tal van fabrikanten van gespecialiseerde kunststoffen en werktuigmachines.

Financiën

De financiële sector in België heeft vanaf het begin van de jaren zestig een enorme groei doorgemaakt en er zijn tal van banken in het hele land actief, maar de meesten van hen zijn buitenlands en ze worden voornamelijk aangetroffen in de stad Brussel. De centrale bank van het land, ook wel bekend als de Nationale Bank van België, is verantwoordelijk voor de uitgifte van valuta en zorgt voor de veiligheid van de nationale financiën en biedt ook financiële diensten aan met name de federale overheid. Evenzo bevindt de Europese Centrale Bank zich ook in Brussel en is zij verantwoordelijk voor het formuleren van het belangrijkste financiële en monetaire beleid voor de Europese Unie. De aandelenbeurs van het land werd in het begin van de 19e eeuw in Brussel opgericht en in 2000 fuseerden ze met de effectenbeurs van Parijs en de effectenbeurs van Amsterdam om de Euronext te vormen die een volledig geïntegreerde grensoverschrijdende aandelen- en aandelenmarkt werd. Het land is het doelwit van de meeste buitenlandse investeringsmaatschappijen in financiën en energie, vooral in de 21e eeuw.

Handel

De economie van België is sterk afhankelijk van handel en het land exporteerde in 2016 goederen ter waarde van $ 250, 8 miljard. Het land exporteert een breed scala aan artikelen, zoals chemicaliën, geneesmiddelen, motorvoertuigen, machines, voedingsmiddelen, textiel, diamanten, ijzer en staal onder vele anderen. De belangrijkste exportbestemming voor de meeste producten van België omvat de Verenigde Staten en verschillende landen van de Europese Unie, met name Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In 2016 importeerde België in 2016 goederen ter waarde van $ 251, 7 miljard. Sommige van de importposten omvatten grondstoffen, ruwe diamant, machines, voedingsmiddelen, farmaceutische producten, aardolie en transportmiddelen, onder andere. Enkele van de belangrijkste importpartners zijn onder andere Duitsland, Nederland, Frankrijk, het VK, Ierland en China.

Vooruitzichten van de economie

Volgens de OESO vertraagde de economie van België in 2018 en wordt verwacht dat de groei in 2019 en 2020 met 1, 5% zal blijven groeien. De belangrijkste motor van de Belgische economie in de toekomst zal de binnenlandse vraag zijn, en de verwachting is dat overheidsinvesteringen zullen worden gedaan. sterk in 2020, en op dezelfde manier zal de particuliere investering de broodnodige ondersteuning bieden, vooral in de komende twee of meer jaren.

Aanbevolen

Wat is de hoofdstad van Tibet?
2019
Wat was impliciete vooringenomenheid?
2019
Who Were The Nine Gems (Navratnas) Of Emperor Akbar, The Great Mughal Emperor?
2019