Wie was koningin Anne van Groot-Brittannië?

Vroege leven

De erfenis en het vroege leven van Queen Anne maakten haar niet de ideale kandidaat om koningin van Groot-Brittannië en Ierland te worden. Geboren op 6 februari 1665, was zij het vierde kind van de hertog van York. Van alle kinderen van de hertog van York overleefden alleen Anne en haar oudere zus, Mary, de puberteit. De koning in die tijd, koning Karel II, had geen kinderen, dus zijn broer en Anne's vader, de hertog van York, was de volgende in de rij bij de kroon. Nadat Charles II in 1685 stierf, werd Anne's vader koning James II in Engeland en Ierland, en koning James VII in Schotland, waardoor Anne tweede werd in de lijn van opvolging van de kroon, na haar zuster Mary.

Aan de macht komen

Koning James II was katholiek, terwijl Anne en Mary protestanten waren. De religieuze spanning binnen het gezin was slechts een miniatuur van die op de nationale schaal. De geboorte van de zoon van koning James II in 1688 veroorzaakte deze spanning tot zijn climax, aangezien protestantse leiders in het parlement vreesden dat de rooms-katholieken het land in de loop van de jaren zouden overnemen om te volgen. Ze nodigden Mary en haar echtgenoot, de Nederlandse stadhouder William Orange, uit om Engeland binnen te vallen. Nadat hij met succes ontslag had genomen van koning James II in 1688, de gebeurtenis die algemeen bekend staat als de "glorieuze revolutie", werden William en Mary in 1689 tot co-regent koning en koningin van Engeland, Ierland en Schotland gekroond. Nadat Mary in 1694 stierf en William stierf zelf in 1702, Anne werd Queen Anne van Engeland, Schotland en Ierland.

bijdragen

Koningin Anna steunde vurig de unie van Engeland en Schotland en zag uiteindelijk toe aan de ondertekening van de Handelingen van de Unie. Deze daden stelden dat Engeland en Schotland voortaan zouden worden verenigd in één soeverein koninkrijk, Groot-Brittannië zouden worden genoemd, met één parlement in plaats van twee. Het was ook onder haar regeerperiode dat het systeem met twee partijen duidelijker vorm begon te krijgen in het Britse parlement. De Tories, die Anne zelf begunstigde, steunden de Anglicaanse kerk en de klasse der adel, terwijl de Whigs sympathiseerden met religieuze dissidenten en de groeiende klasse van kooplieden. Queen Anne nam ook actief deel aan de "Spaanse Successieoorlog", waarin ze de oorlog verklaarde aan Frankrijk, in een poging haar groeiende invloed in Europa te beteugelen.

Uitdagingen

De grootste uitdaging voor Queen Anne was wie haar erfgenaam zou kiezen. Over deze kwestie, de spanning tussen de Tories en de Whigs verder verslechterd. Terwijl de Tories, en Anne zelf, Anne's katholieke halfbroer, James Francis Edward Stuart, de voorkeur gaven om de erfgenaam te zijn, verzette Whigs zich vurig tegen hem. In plaats daarvan drongen ze er bij de koningin op aan zich te verplichten tot de akte van nederlegging, die elke katholiek verbood de troon te erven, en George van Hannover te kiezen. Anne eindelijk verplicht tot de druk van de Whigs, en George van Hannover erfde de troon na de dood van Anne, als koning George I van Groot-Brittannië en Ierland.

Dood en erfenis

Na een slechte gezondheid en meerdere miskramen gedurende haar hele leven, bleek de beroerte die Anne leed op 30 juli 1714 de laatste druppel die ze kon verdragen, en uiteindelijk haar dood veroorzaakte op 1 augustus. Ze was in die tijd een populaire koningin en tijdens haar regeerperiode keken kunst, literatuur en economie gestaag door. Ze nam ook actief deel aan parlementaire aangelegenheden en hield zich bezig met democratische politiek, in plaats van misbruik te maken van haar kroonmacht. Niettemin is ze door historici ook berispt omdat ze bevooroordeeld was en een slecht beoordelingsvermogen had. Toen George van Hannover de troon besteeg na haar dood, was koningin Anne de laatste Britse monarch uit het huis van Stuart, een keerpunt dat het einde betekende van een belangrijk tijdperk in zowel de Britse als de Europese geschiedenis.

Aanbevolen

Liberia Bevolking - Wat is de bevolking van Liberia?
2019
Landen met de hoogste bevolkingsgroei
2019
Waar zijn de Outeniqua-bergen gelegen?
2019