Jeugdwerkloosheid wereldwijd

Jeugdwerkloosheidscijfers omvatten het aandeel personen tussen 15 en 24 jaar die niet werken en actief op zoek zijn naar werk. Het is een specifieke aanwijzing voor het onvermogen van een economie om voldoende werkgelegenheid te genereren voor zijn bevolking. De jeugdwerkloosheid van een bepaald land wordt bepaald door het aantal werkloze jongeren (van de bevolking tussen 15 en 24 jaar oud die bereid en in staat zijn om te werken) te delen door de totale bevolking van de jeugdarbeid. Het totale aantal jongerenarbeiders wordt bepaald door de som van de jongeren, de jeugdwerklozen en de jongeren die niet willen of niet kunnen werken. Zoals u zult zien, lijken landen in en rond Zuid- en Zuidoost-Europa vooral door dit probleem te worden getroffen.

Post-Joegoslavië Macedonië en Bosnië en Herzegovina

Spanje

Het land met de hoogste prevalentie van jeugdwerkloosheid is Spanje, met een jeugdwerkloosheidscijfer van 57, 5%. Dit kan worden toegeschreven aan de resterende effecten van de financiële crisis van 2007/2008, waarbij de werkloosheidscijfers overal de pan uit rijzen, maar aanzienlijk in Spanje, waar een enorme hoeveelheid banen verloren ging. dit verlies van banen werd dramatisch gezien binnen de vastgoedsector. Hoewel de werkloosheidspercentages per regio verschillen, hebben de hoge percentages nog steeds aanzienlijke sociale gevolgen, zoals een lager geboortecijfer en een stijging van de persoonlijke schulden.

Bosnië-Herzegovina

Met 57, 5 ​​procent staat de jeugdwerkloosheid van Bosnië en Herzegovina slechts achter een kleine marge achter Griekenland. Conflicten hebben het land van Bosnië en Herzegovina op zijn kop gezet sinds de Joegoslavische ontbinding en de daaropvolgende conflicten van de vroege jaren negentig. Ook maken regionale bedrijven uit andere Balkanstaten het moeilijk voor lokale entiteiten om concurrerend te zijn, zelfs binnen hun lokale markten. Bovendien zijn discriminerende werkgelegenheidspraktijken aangewezen als verklaring voor zulke hoge jeugdwerkloosheidscijfers. Politieke instabiliteit, corruptie en bureaucratie zijn ook de schuld.

Economische recessie van Griekenland

Het land met de op twee na hoogste jeugdwerkloosheidscijfers is Griekenland, met 55, 3% jeugdwerkloosheid. Griekenland heeft de afgelopen zeven jaar te kampen met een ernstige economische recessie en forse bezuinigingen op de overheidsuitgaven, wat ertoe heeft bijgedragen dat Griekenland de hoogste jeugdwerkloosheidscijfers in de Europese Unie heeft. Zelfs als Europese schuldeisers ermee instemmen om 86 miljard euro uit te lenen om de jonge economie van het land te ondersteunen, zullen de fondsen in de toekomst uiteindelijk verdere bezuinigingsmaatregelen met zich meebrengen. Brain drain, de term voor hoogopgeleide professionals die het land verlaten voor kansen elders, is ook gezien als een factor die bijdraagt ​​aan de hoge werkloosheid in Griekenland.

Turning It Around

Andere landen die hoge jeugdwerkloosheidscijfers registreren, zijn Zuid-Afrika (52, 6%), Servië (49, 5%), Libië (48, 9%), Mauritanië (46, 6%), Kroatië (45, 9%) en Italië (44, 1%). Hoewel het duidelijk is dat een hoge jeugdwerkloosheidscijfers het gevolg zijn van economische recessie en slechte wetgeving, kan de liberalisering van de arbeidsmarkten, in combinatie met versterkte rechtsstelsels, veel van deze landen beter in staat stellen om de werkloosheidskwesties van jongeren en de bevolking in het algemeen op te lossen.

Jeugdwerkloosheidspercentage per land

RanglandJeugdwerkloosheidspercentage
1Spanje57, 9%
2Bosnië-Herzegovina57, 5%
3Griekenland53, 9%
4Zuid-Afrika52, 6%
5Macedonica, FYR50, 2%
6Servië49, 5%
7Libië48, 9%
8Mauritanië46, 6%
9Kroatië45, 8%
10Italië44, 1%
11Westelijke Jordaanoever en Gaza42, 7%
12Swaziland42, 6%
13Egypte, Arab Rep.42.0%
14Mozambique40, 7%
15Montenegro39, 5%
16Namibië38, 7%
17Portugal36, 8%
18Cyprus35, 7%
19Gabon35, 5%
20Armenië35, 1%
21Irak34, 6%
22Georgië34, 1%
23Botswana14, 8%
24Leosotho33.0%
25Tunesië31, 8%

Aanbevolen

Hoogste gebouwen in Melbourne
2019
Wat was de jonge Dryas?
2019
De nationale parken van Zimbabwe
2019